دستور العمل نمونه گیری قند خون

براساس دستورالعمل های انجمن دیابت آمریکا توصیه می شود فرد قبل از انجام آزمایش رژیم غذایی متعادل از لحاظ کربوهیدرات (محتوی 100 گرم کربوهیدرات) داشته باشد. اگر در سه وعده غذايي كه روزانه ميل مي كنيد مقدار كافي نان و برنج موجود باشد اين مقدار قند به بدن شما خواهد رسيد

براساس دستورالعمل های انجمن دیابت آمریکا توصیه می شود فرد قبل از انجام آزمایش رژیم غذایی متعادل از لحاظ کربوهیدرات (محتوی 100 گرم کربوهیدرات) داشته باشد. اگر در سه وعده غذايي كه روزانه ميل مي كنيد مقدار كافي نان و برنج موجود باشد اين مقدار قند به بدن شما خواهد رسيد در غير اين صورت مي توانيد از موادي مانند خرما ، كشمش ، نان و برنج در وعده هاي غذايي خود استفاده كنيد.
2- روز قبل از نمونه گیری از ساعت 6 تا 11 شب شروع ناشتا بودن خود را طوري برنامه ريزي كنيد كه موقع مراجعه به آزمايشگاه 12 ساعت از شروع ناشتا بودن گذشته باشد. زمان ناشتايي نبايد كمتر از 8 ساعت و بيشتر از 16 ساعت باشد مصرف آب به ميزان كافي توصيه مي شود. 
3- ارجح است كه نمونه گیری را قبل از ساعت 10 صبح شروع كنيد و از انجام آن در ساعت ديرتر حدالامكان خودداري شود (مگر به دستور پزشك).
• در مورد مصرف دارو صبح روز آزمایش و طی دو ساعت انجام آزمایش با پزشک معالج هماهنگ نماید.
4- صبح روز نمونه گیری با هماهنگي پزشك از تزريق انسولين يا ميل كردن داروهاي خوراكي كاهش دهنده قند خون پرهيز كنيد.
5- در طي ساعات ناشتايي از نوشيدن چاي و قهوه پرهيز نمائيد ميل كردن آب در حد لازم مانعي ندارد.
6- پس از اينكه نمونه خون براي اندازه گيري قند خون ناشتا از شما گرفته شد صبحانه ميل نماييد. حتي الامكان صبحانه هرروزه را همراه خود آورده و در آزمايشگاه صرف نمائيد. توصيه می شود كه صبحانه حاوي حداقل 75 گرم مواد قندي باشد.
7- زمان شروع خوردن صبحانه ساعت را يادداشت كنيد نمونه گيري دقيقا 2 ساعت پس از زمان مذكور انجام مي پذيرد.
8- قبل از انجام نمونه گیری ودر حين 2 ساعت آمادگي اكيدا از مصرف دخانيات اجتناب نمائيد زيرا باعث افزايش سطح گلوكز خون مي گردد. 
9- در طول زمان نمونه گیری از خوردن هر نوع خوردني و آشاميدني خودداري نمائيد ميل كردن آب در حد لازم مانعي ندارد. 
10- قبل از انجام نمونه گیری ودر حين 2 ساعت آمادگي از انجام ورزش سنگين خودداري نمائيد.
11- مصرف استامینوفن قبل از آزمایش ممکن است باعث افزایش کاذب قند خون می شود بنابر این توصیه می شود که درصورت مصرف این دارو به پزشک اطلاع دهید.
12- بهتر است نمونه آزمایش های ناشتا صبح اول وقت تهیه شوند (به جز مواردی که توسط پزشک معالج یا آزایشگاه تعیین می گردد).

بازدید 1092 بار
آخرین ویرایش در یکشنبه, 02 آذر 1393 ساعت 06:12
محتوای بیشتر در این بخش: آزمایش چربی خون »