آزمایشات دیابت

آزمایش قند خون پلاسما در حالت ناشتا (FPG) اندازه گیری قند خون بعد از حداقل هشت ساعت ناشتا ،آزمایش تحمل گلوکز خوراکی میزان قند خون را بعد از حداقل هشت ساعت ناشتا و سپس دو ساعت بعد از خوردن محلول حاوی گلوکز ،آزمایش گلوکز پلاسمای رندوم بدون توجه به زمان خوردن آخرین وعدۀ غذایی

 

  •   آزمایش قند خون پلاسما در حالت ناشتا (FPG)

 اندازه گیری قند خون بعد از حداقل هشت ساعت ناشتا. این آزمایش برای تشخیص دیابت یا پیش دیابت (pre-diabetes یا  دیابت نهان) استفاده می شود.

 

این آزمایش برای تشخیص دیابت بخاطر سادگی و قابل اعتماد بودن نتیجه اش بعلت زمان آزمایش بر سایر آزمایشات ارجع است.

 اگر قند خون ناشتا بین صد تا صد و بیست و پنج میلی گرم در دسی لیتر باشد، شما به نوعی پیش دیابت که اختلال تحمل گلوکز ( impaired fasting glucose  یا  IFG ) نام دارد مبتلا هستید و تفسیر آن احتمال ابتلا به دیابت نوع ΙΙاست اما هنوز به آن مبتلا نشده اید.

 

مقادیر صدو بیست وشش میلی گرم در دسی لیتر یا بالاتر چنانچه با نتیجۀ تکرار آزمایش در روزی دیگر تائید شود به معنی ابتلا به دیابت است .                             

 

  •   آزمایش تحمل گلوکز خوراکی

میزان قند خون را بعد از حداقل هشت ساعت ناشتا و سپس دو ساعت بعد از خوردن محلول حاوی گلوکز نشان می دهد، این آزمایش برای تشخیص دیابت یا پیش دیابت استفاده می شود.

محققین نشان داده اند که آزمایش  OGTT نسبت به آزمایش   FPGبرای تشخیص پیش دیابت از حساسیت بالاتری برخوردار است.

 

 بیمارلازم است قبل از انجام این آزمایش بمدت هشت ساعت ناشتا بوده و مقدار قند پلاسما فوراَ قبل از و دو ساعت بعد از خوردن مایعی محتوی هفتاد و پنج گرم گلوکز حل شده در آب اندازه گیری می شود .نتایج و تفاسیر آن در جدول (2 )آمده است.

اگر قند خون شما دو ساعت بعد از خوردن نوشیدنی گلوکز بین ١٤٠تا ١٩٩میلیگرم در دسی لیتر باشد، شما به نوعی پیش دیابت که به اختلال تحمل گلوکز ( tolerance  impaird  glucose)   یا  IGTمعروف است، مبتلا هستید و معنی آن اینست که شما در معرض خطر ابتلاء به دیابت نوع ΙΙهستید، اما هنوز به آن مبتلا نشده اید . چنانچه میزان قند خون دو ساعت بعد از خوردن محلول گلوکز،  ٢٠٠میلیگرم در دسی لیتر یا بیشتر باشد برای تائید ابتلاء به دیابت، تکرار آزمایش درروز دیگر  ضروری  است.    

 

  •   آزمایش گلوکز پلاسمای رندوم

 

پزشک شما بدون توجه به زمان خوردن آخرین وعدۀ غذایی شما ،قند خونتان را اندازه می گیرد.این آزمایش همراه با علائم و نشانه های دیگر می تواند تنها در تشخیص دیابت،  نه برای تشخیص پیش دیابت استفاده شود.

چنانچه آزمایش اتفاقی قند پلاسما (رندوم) برابر با ۲٠٠ میلی گرم در دسی لیتر  یا بالاتر باشد همراه با وجود برخی علائم و نشانه ها می تواند نشان دهنده ابتلأ به دیابت باشد.

علائم شامل:

·  تکرر ادرار

·  تشنگی فراوان

· کاهش وزن بدون علت

·سایر علائم شامل خستگی، تاری دید، افزایش اشتها، زخم هایی که بهبود نمی یابند، می باشند.

پزشک معالج شما باید مقدار گلوکز خونتان را روزی  دیگر با استفاده از آزمایش FPG  یا OGTTبرای تأیید نتیجه نهایی اندازه گیری کند.

بازدید 1167 بار
آخرین ویرایش در یکشنبه, 02 آذر 1393 ساعت 06:12
محتوای بیشتر در این بخش: آزمایشات ایدز »