کارشناسان

 

 

  •      غلامرضا فصیحی - مسئول هماتولوژی و هورمون

غلامرضا فصیحی کارشناس علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد. ایشان با سابقه 14 سال در بخش های هورمون ،هماتولوژی ،بیوشیمی ،میکروبشناسی ، انگل شناسی و نمونه گیری مشغول به فعالیت در  آزمایشگاه جام جم می باشد.

  •     رضا عسگری نژاد  - مسئول هماتولوژی ،سرولوژی ،کنترل کیفی و مستندسازی

رضا عسگری نژاد در سال 1373 در رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شد . و در سال 1375 تا 1376 در آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین مشغول به کار شده و پس از پایان تحصیل خدمت سربازی را در آزمایشگاه بیمارستان صدوقی گذراند.

از سال 1383 تا 1387 به عنوان مسئول بخش پاتولوژی بیمارستان احمدیه مشغول به کار بود. در سال 1385  با شرکت در دوره های آموزش مدیریت در شرکت  TUV آلمان موفق به اخذ گواهی ممیزی داخلی در سیستم های ISO HACCP ، ISO22000 ، 9001 شد و از سال 1387 تا کنون به عنوان کارشناس افتخاری  با آزمایشگاه جام جم همکاری دارد.

 

 

  •       قدرت اله احمدیان - مسئول بیوشیمی ، انگل شناسی

 

  •     پگاه مدرس 

 کارشناس آزمایشگاه و در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه جام جم فعالیت دارند.

 

  •     مینا جلوند

 کارشناس آزمایشگاه و در بخش نمونه گیری و پذیرش آزمایشگاه جام جم فعالیت دارند.

 

  •     ژاله حامدی

 در بخش جوابدهی آزمایشگاه جام جم فعالیت دارند.