دکتر رامین یزدانی

دکتر رامین یزدانی موسس و مسئول فنی آزمایشگاه جام جم فارغ التحصیل سال 1374 از دانشگاه علوم پزشکی اهواز در رشته دکترای علوم آزمایشگاهی می باشد.

دکتر رامین یزدانی در خانواده ای فرهنگی در اصفهان در سال 1345 بدنیا آمد و پس از فراغت از تحصیل در شهر داران مشغول به گذراندن طرح نیروی انسانی شد و پس از آن در مبارکه مسئول اداره آزمایشگاههای شبکه و مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان مبارکه شد سپس در آزمایشگاه مهدیه به عنوان جانشین مسئول فنی مشغول بکار شد و پس از چند سال به استخدام رسمی سازمان تامین اجتماعی در آمد که پس از مدتی انصراف داده و در بخش خصوصی مشغول به کار شد و با راه اندازی آزمایشگاه دکتر یزدانی در فولادشهر به مدت 6 سال با اصول آزمایشگاه خصوصی آشنا شد که در نهایت با کامل شدن مدت زمان خارج از مرکز پس از 12 سال آزمایشگاه جام جم را تاسیس نمود و همزمان مدیریت آزمایشگاه جم را طی سالهای 1380 لغایت 1392 به عهده داشت . با فعال شدن آزمایشگاه جام جم و مجهز شدن آن به وسایل پیشرفته ،تمام وقت و در دو شیفت صبح و عصر در آزمایشگاه جام جم حضور داشته و در هیچ آزمایشگاه و مرکز دیگری فعالیت ندارند.

از فعالیت های علمی ایشان مشارکت ایشان در تهیه دستور العمل های مستندسازی اداره آزمایشگاهها می باشد که موفق به دریافت تقدیرنامه از معاونت درمان شد.همچنین در سال 1390 موفق به دریافت تقدیرنامه از آزمایشگاه مرجع سلامت به پاس تلاشهای ارزشمند ایشان جهت رعایت استانداردهای آزمایشگاهی گردید.